Positivt besked från Finansinspektionen för Case förvärv av Celinas fonder

Positivt besked från Finansinspektionen för Case förvärv av Celinas fonder

Finansinspektionen i ett första led givit Celina Fonder tillstånd att överlåta de fyra UCITS-fonderna (Celina Avkastningsfond, Celina Småbolagsfond, Celina Sverige Aktiv Hållbarhet och Celina Sverige Hållbart Beta) till fondhotellet AIFM Capital AB som Case dotterbolag, Case Kapitalförvaltning, har förvaltningsavtal med. Överlåtelsen beräknas ske om 90 dagar. Celina Fonder inväntar samtidigt godkännande av överlåtelsen till Case av våra AIF-fonder.

Lämnat besked av Finansinspektionen är mycket positivt för slutförande av fondaffären mellan parterna. Celinas fonder har under året utvecklats väl i en marknad präglad av turbulens och det är glädjande att med större gemensam styrka kunna erbjuda en stark bred portfölj av fonder till våra kunder.