celina-logo-new
Celinas fonder har övertagits av Case Kapitalförvaltning AB
Frågor hänvisas till: www.Casefonder.se