Celina Fonder kommenterar Finansinspektionens beslut

I februari beslutade Finansinspektionen (FI) att genom en undersökning utreda och bedöma om Celina Fonder har efterlevt tillämpliga regler om hantering av intressekonflikter. FI har ställt ett antal frågor till Celina Fondförvaltning AB om företagets hantering som Celina Fonder har svarat på.

Nu står det klart att FI tilldelar Celina Fonder en varning och en sanktionsavgift.

Även om vi inte delar slutsatserna i alla delar, tycker vi det är bra att myndigheten har kommit i mål med sitt utredningsarbete. Vi vill inte dra några förhastade slutsatser av beslutet i sig, utan nu ska vi läsa och begrunda det innan vi beslutar om vägen vidare, säger Björn Hårderup, vd Celina Fonder.

Celina och Case ingick den 22 april 2022 ett rörelseöverlåtelseavtal avseende överlåtelse av Celinas fonder. Finansinspektionen har sedan tidigare gett sitt godkännande till transaktionen och detta beslut påverkar därmed inte överlåtelsen av fonderna.

 

Läs mer om Celinas fonder här