Case slutför förvärv av Celinas fonder

Case slutför förvärv av Celinas fonder
FI har den 28 oktober 2022 givit Celina tillstånd att överlåta de resterande sex alternativa investeringsfonderna (”AIF”) Celina Balanserad, Celina Credit Opportunity, Celina Hedgefond, ICA Banken Modig, ICA Banken Måttlig och ICA Banken Varlig.

Överlåtelserna av de sex ”AIF” fonderna får tidigast ske tre månader från det att de kungjorts.

Samtliga villkor för transaktionen, inklusive regulatoriska godkännanden från Finansinspektionen (”FI”) har nu uppfyllts och transaktionen om Case förvärv av Celinas fonder kan därmed slutföras.

Bakgrund
Celina och Case inledde den 2 mars 2022 exklusiva förhandlingar avseende Case förvärv av Celinas fonder och parterna ingick den 22 april 2022 rörelseöverlåtelseavtal. De aktiva fonder som ingår i transaktionen är Celina Avkastningsfond, Celina Balanserad, Celina Credit Opportunity, Celina Hedgefond, Catella Nordic Corporate Bond Flex, Celina Småbolagsfond, Celina Sverige Aktiv Hållbarhet, Celina Sverige Hållbart Beta, ICA Banken Modig, ICA Banken Måttlig och ICA Banken Varlig.

Om Case
Case fondförvaltning är noterat på Nasdaq First North Growth Market. Case har en stark koppling till idrott, med bland annat Stefan Edbergs och Nicklas Lidströms engagemang i bolaget, både som ägare och kunder.

Vi på Celina fonder ser fram emot att växa tillsammans med Case. Vi kommer kunna erbjuda fler spännande fonder med bättre tekniska lösningar till våra kunder. Celinas förvaltare och övrig personal följer med till Case.

Kontakta gärna Celina på tel. 08-614 25 00 eller via kund@celinafonder.se