VÅRA FONDER

FONDRAPPORTER

Här hittar du hel- och halvårsrapporter för alla våra fonder.

2022

Halvårsredogörelse

Halvårsredogörelse SICAV

2021

Årsredogörelse

Halvårsredogörelse

Årsredogörelse SICAV

Halvårsredogörelse SICAV

2020

Årsredogörelse

Årsredogörelse SICAV

Halvårsredogörelse

2019

Årsredogörelse

Årsredogörelse SICAV

Halvårsredogörelse

Halvårsredogörelse SICAV

2018

Årsredogörelse

Årsredogörelse SICAV

Halvårsredogörelse textdel

Halvårsredogörelse sifferdel

Halvårsredogörelse Celina SICAV

2017

Årsredogörelse textdel

Årsredogörelse sifferdel

Annual Report SICAV (eng)

Halvårsredogörelse textdel

Halvårsredogörelse sifferdel

Halvårsredogörelse SICAV (eng)

Q1

Q2

Q3

Q4

2016

Årsredogörelse textdel

Årsredogörelse sifferdel

Halvårsredogörelse textdel

Halvårsredogörelse sifferdel

Årsredogörelse SICAV (eng)

Halvårsredogörelse SICAV (eng)

Q1

Q2

Q3

Q4

2015

Årsredogörelse textdel

Årsredogörelse sifferdel

Halvårsredogörelse textdel

Halvårsredogörelse sifferdel

Årsredogörelse SICAV (eng)

Halvårsredogörelse SICAV (eng)

Q1

Q2

Q3

Q4

2014

Årsredogörelse textdel

Årsredogörelse sifferdel

Halvårsredogörelse textdel

Halvårsredogörelse sifferdel

Årsredogörelse SICAV (eng)

Halvårsredogörelse SICAV (eng)

Q1

Q2

Q3

Q4

2013

Årsredogörelse textdel

Årsredogörelse sifferdel

Halvårsredogörelse textdel

Halvårsredogörelse sifferdel

Årsredogörelse SICAV (eng)

Halvårsredogörelse SICAV (eng)

Q1

Q2

Q3

Q4

2012

Årsredogörelse textdel

Årsredogörelse sifferdel

Halvårsredogörelse textdel

Halvårsredogörelse sifferdel

Årsredogörelse SICAV (eng)

Q1

Q2

Q3

Q4

2011

Årsredogörelse textdel

Årsredogörelse sifferdel

Halvårsredogörelse textdel

Halvårsredogörelse sifferdel

Q1

Q2

Q3

Q4

2010

Årsredogörelse textdel

Årsredogörelse sifferdel

Halvårsredogörelse textdel

Halvårsredogörelse sifferdel

Q1

Q2

Q3

Q4

2009

Årsredogörelse textdel

Årsredogörelse sifferdel

Halvårsredogörelse textdel

Halvårsredogörelse sifferdel

Q1

Q2

Q3

Q4

2008

Q1

Q2

Q3

Q4

2007

Q4