Våra fonder

FRODIGARE PORTFÖLJ

Förvaltarnas inneboende nyfikenhet och kunskapstörst, sida vid sida med finansiella instrument, hittar spännande investeringar. Fastigheter, e-handel inom sportfiske eller något helt outforskat. En ny idé är alltid intressant. Finns förtroende för att den har potential och håller för en djuplodande utvärdering och analys, så hamnar den i våra fonders innehav.

Kurs Risk