OM OSS / POLICIES

SVENSK KOD FÖR FONDBOLAG

Celina Fondförvaltning AB (Bolaget) är medlem i Fondbolagens förening. Fondbolagens förening har genom “Svensk kod för fondbolag” sammanfattat de övergripande principerna som ska råda vid utövande av fondverksamhet i Sverige. Koden ska främja sund fondverksamhet och därigenom värna förtroendet för branschen. Bolaget tillämpar koden med ett undantag. Värdering av värdepapper vid andra månadsslut än december sker till NAV-kurs 15.00 om dessa finns tillgängliga vid tidpunkten för beräkning av NAV-kurs den dagen.