HÅLLBARHET

DUBBEL UPPSIDA

Hållbarhet är självklart men vad betyder det på riktigt? Vi vill göra det vi kan för att våra investeringar ska bidra till någonting bättre, inte sämre. Ingen ska tjäna på att det kostar för någon annan. Vart går gränsen? Det blir bedömningar från fall till fall men konkret är de flesta av våra fonder klassificerade enligt artikel 8, ljusgröna fonder, som främjar miljörelaterade och och/eller sociala egenskaper. I vår fond med fokus på svenska aktier har vi gått ett steg längre med klassificering som en artikel 9 fond, mörkgrön fond. Vad vi väljer bort styrs mycket av kunders preferens i marknaden och vi investerar till exempel aldrig i kommersiell spelverksamhet. Och som de flesta vet. Hållbarhet är också ofta en bra ekonomisk investering. För alla. Läs om vad hållbarhet betyder under varje enskild fond.

Hållbarhet för oss

De senaste fyra åren har Celina fördjupat arbetet med hållbarhet. Grunden för vår investeringsfilosofi- och process ligger i tron på ett samband mellan en hållbar affärsmodell och uthållighet i bolagets lönsamhet och tillväxt.

Läs mer
Hållbarhet i praktiken

Vi tror på ett samband mellan en hållbar affärsmodell och långsiktig uthållighet i lönsamhet och tillväxt. Lönsam tillväxt är såklart också ett bra recept för stigande aktiekurser och goda investeringar vilket är vad vi söker för våra andelsägares räkning.

Läs mer

DOKUMENT & LÄNKAR

Celina Fonders principer för aktieägarengagemang och hållbarhet

Hållbarhetsrapport 2020

Hållbarhetsöversikt

Hållbarhetstabell

Vilka bolag vi väljer bort

Bolagsdialoger

Fondernas koldioxidavtryck 2020

PAI- Principal Adverse Impact

Celina (Catella) Fonders hållbarhetsrapport hos PRI

PRI

PRI Assessment report

Hållbarhetsprofilen

Förvaltningsprocesser