”Årets första CREDI-enkät indikerar den svagaste kreditmarknaden i enkätens historia då huvudindex faller till den lägsta punkten sedan 2012. Från att tidigare ha legat stabilt kring 50-strecket, faller huvudindex till 33,7 på grund av oron kring spridningen av Covid-19. Samtidigt faller fastighetsbolagens marknadsvärde från en rekordnivå om 610 miljarder kronor i fjärde kvartalet till 423 miljarder kronor, vilket resulterar i ett skifte från premie till rabatt. Den implicita direktavkastningen är nu återigen över 4 procent och i dagsläget kring 4,6 procent”, säger Carl Wingmark, partner på Celina.

”Spridningen av Covid-19 i Europa och USA har förändrat spelplanen totalt på de finansiella marknaderna. Både S&P500 samt de flesta europeiska marknader har gått in i björnmarknad (även om vi sett en stark återhämtning mellan den 23 och 31 mars) och den ekonomiska aktiviteten saktar ner till i princip stillastående i de flesta europeiska länder”, säger Arvid Lindqvist, analyschef på Celina.

”Under 2020 har aktiviteten på obligationsmarknaden varit relativt hög med noteringar på rekordlåga yielder. Dock har den senare utvecklingen av Covid-19 starkt påverkar obligationsinvesterares efterfrågan då yielderna stigit kraftigt. Däremot kvarstår aktiviteten även om efterfrågan är tillfälligt försämrad vilket indikerar att en snabb återhämtning kan förväntas när och om spridningen av Covid-19 är under kontroll”, avslutar Arvid Lindqvist.Catellas kreditbarometer CREDI (Celina Real Estate Debt Indicator) finns bifogad och går även att ladda ned från catella.com/sv/sverige/analys. CREDI består av två delar: dels ett index baserat på en enkät till noterade fastighetsbolag och aktiva banker, dels en uppsättning index och analyser baserade på allmänt tillgängliga uppgifter.
 

För ytterligare information, vänligen kontakta:    

Carl Wingmark    Arvid Lindqvist    
Partner  Analyschef  
08-463 33 07    08-463 33 04  
carl.wingmark@catella.se arvid.lindqvist@catella.se

 
Celina är en ledande specialist inom fastighetsinvesteringar och fondförvaltning, med verksamhet i 15 länder. Koncernen förvaltar kapital om cirka 170 miljarder kronor. Celina är noterat på Nasdaq Stockholm inom segmentet Mid Cap. Läs mer på catella.com.