INVESTERA / RÅDGIVARE

KUNSKAP GER MER

Är du intresserad av att veta mer om oss och våra fonder? Eller vill du ta del av vår kunskap och syn på möjligheterna på fondmarknaden framåt? Vår ambition är att erbjuda en bred bas av vassa traditionella fonder, kryddat med innovativa fonder med stor potential och i vissa fall även fonder som vanligtvis inte erbjuds till privatpersoner. Till exempel internationella fonder, alternativa fonder, nystartade fonder och fonder som hittills bara kunnat handlas av professionella investerare.

Kontakta oss för diskussion rörande ett mer utvecklat samarbete inklusive ett distributionsavtal om det inte finns idag.