INVESTERA / INSTITUTION

ALLA TYPER AV FÖRVALTNING

Celina Institutional Sales arbetar mot det institutionella kundsegmentet och ansvarar för kundrelationerna mot dessa kunder. Bland våra kunder finns både svenska samt internationella institutioner.

Diversifiering och riskhänsyn är nyckelkomponenter inom institutionell förvaltning. Celina Fonder har erbjudanden inom alla tillgångsslag aktie-, ränte- och alternativ förvaltning.

Några av våra erbjudanden som ofta uppmärksammas mer av våra institutionella kunder är:

Catella Loan Fund

En institutionellt inriktad fond vars utlåning endast sker i samverkan med banker och där vi gemensamt med banken håller goda säkerheter. Som investerare erhåller du en väldiversifierad portfölj med en god avkastning i förhållande till tagen risk.

Celina Credit Opportunity

En ränteförvaltning i krediter där vi arbetar med ett flexiblare mandat än de flesta andra ränteförvaltningar inkluderat derivat för att begränsa risk. En förvaltning med påvisat god avkastning och inga negativa kalenderårsavkastningar. Läs mer här.

Celina Hedgefond

Vi har låg risk hedgeförvaltning som ett alternativ till traditionell ränteförvaltning med högre avkastningspotential till lägre risk. Celina är en av marknadens äldsta hedgefondsförvaltare. Läs mer här.