INVESTERA

FÖRÄNDRA DITT INNEHAV

Vill du förändra ditt innehav, sälja fondandelar eller ändra ditt månadssparande kan du enkelt göra det här. Om du inte är digital kund kan du istället göra det med hjälp av blanketterna här nedan. Observera att försäljning av fondandelar alltid utlöser eventuell kapitalvinstbeskattning som ska deklareras.

Du kan också överlåta hela eller delar av ditt fondinnehav, till exempel som gåva eller i samband med ett arv. Det går bra att överlåta fondandelar såväl helt som delvis. Det kan vara en fördel vid till exempel arv eller gåva, eftersom det inte innebär någon försäljning och därmed inte heller utlöser någon reavinstbeskattning. Observera att mottagaren övertar de ursprungliga anskaffningsvärdena och att överlåtelsekursen därför visar din anskaffningskurs för de erhållna andelarna, och således inte slutkursen den dag överlåtelsen sker. Inga avgifter tas ut vid överlåtelse i våra fonder

Regler mot penningtvätt

Lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, innebär att Celina Fonder måste göra en bedömning av risken att fondsparande används för penningtvätt. Det innebär att vi ska ha god kännedom om alla våra kunder och deras affärer. Om fondbolaget inte följer reglerna kan vi bli föremål för sanktioner. Fondbolagens Förening har tagit fram en folder om penningtvättslagen som förklarar varför såväl nya som befintliga kunder måste inkomma med giltig id-handling och svara på frågor om sina affärer när de vill börja fondspara etc.

Kontakta oss:
Business support eller per telefon 08-614 25 20.

LEGITIMATIONSKONTROLL

Legitimationskontroll

BYTE

Byte

KUNDKÄNNEDOM

Kundkännedom, privatperson

Kundkännedom, juridisk person

Intygande utländsk skattskyldighet, privatperson

Intygande utländsk skattskyldighet, juridisk person

Personer i politiskt utsatt ställning - PEP, privatperson

Personer i politiskt utsatt ställning - PEP, juridisk person

KÖPANMÄLAN

Köpanmälan

FÖRSÄLJNINGSANMÄLAN

Försäljningsanmälan

AUTOGIRO

Autogiroanmälan