ICA Banken Måttlig, Modig, Varlig

Fruktbara samarbeten

»Specialfonder, exklusivt framtagna för ICA Bankens kunder«

Celina Fonder har ett samarbete med ICA Banken AB. Case Fonder förvaltar dessa och de marknadsförs och säljs av ICA Banken AB.

För köp och försäljning av andelar i de tre ICA-fonderna, kontakta ICA Banken AB på tel 033-47 47 90 eller icabanken.se.

Fondinformation ICA Banken Modig

Faktablad

Informationsbroschyr

Fondbestämmelser

Kundbrev ICA-fonderna (april 2020)

FONDINFORMATION ICA BANKEN MÅTTLIG

Faktablad

Informationsbroschyr

Fondbestämmelser

Kundbrev ICA-fonderna (april 2020)

FONDINFORMATION ICA BANKEN VARLIG

Faktablad

Informationsbroschyr

Fondbestämmelser

Kundbrev ICA-fonderna (april 2020)

ÅRS- OCH HALVÅRSREDOGÖRELSE

Halvårsredogörelse 2022

Årsredogörelse 2021

Halvårsredogörelse 2021

Årsredogörelse 2020

Halvårsredogörelse 2020

Årsredogörelse 2019

Halvårsredogörelse 2019

Årsredogörelse 2018

Halvårsredogörelse 2018

Årsredogörelse 2017

Halvårsredogörelse 2017

Årsredogörelse 2016

Halvårsredogörelse 2016

Årsredogörelse 2015

Halvårsredogörelse 2015

Årsredogörelse 2014

Halvårsredogörelse 2014

Årsredogörelse 2013

Halvårsredogörelse 2013

Årsredogörelse 2012

HÅLLBARHETSTABELL

Hållbarhetstabell