Celina Fondförvaltning AB lägger ut förvaltningen av fonderna till Case Kapitalförvaltning

Celina Fondförvaltning AB lägger ut förvaltningen av fonderna till Case Kapitalförvaltning

Från och med den 1 september lägger Celina Fondförvaltning ut förvaltningen av flertalet av fonderna genom uppdrag till Case Kapitalförvaltning. Det sker efter godkännande av Finansinspektionen. De fonder som berörs är;

  • Celina Credit Opportunity
  • Celina Hedgefond
  • Celina Småbolagsfond
  • Celina Sverige Aktiv Hållbarhet
  • Celina Sverige Hållbart Beta
  • Celina Avkastningsfond
  • Celina Balanserad

Celina och Case ingick den 22 april ett avtal där Case förvärvar större delen av Celinas befintliga verksamhet.