INVESTERA

FÖRÄNDRA DITT INNEHAV

Förändra ditt innehav

Case Kapitalförvaltning AB har förvärvat Celinas Fonder (inkl. personal). För dig som kund innebär överlåtelsen att ett nytt fondbolag övertar ansvaret. Vill du förändra ditt innehav, köpa/sälja fondandelar eller ändra ditt månadssparande kan du enkelt göra det genom att skicka in dina handlingar via epost till backoffice@casefonder.se alternativt skicka via brev till:

Case Kapitalförvaltning AB
C/O Cecil Coworking
Norrlandsgatan 10
111 43 Stockholm

Telefon: 08 662 06 90

Hemsida: https://www.casefonder.se/

Observera att försäljning av fondandelar alltid utlöser eventuell kapitalvinstbeskattning som ska deklareras.

Möjligheter

Du kan också överlåta hela eller delar av ditt fondinnehav, till exempel som gåva eller i samband med ett arv. Det går bra att överlåta fondandelar såväl helt som delvis. Det kan vara en fördel vid till exempel arv eller gåva, eftersom det inte innebär någon försäljning och därmed inte heller utlöser någon reavinstbeskattning. Observera att mottagaren övertar de ursprungliga anskaffningsvärdena och att överlåtelsekursen därför visar din anskaffningskurs för de erhållna andelarna, och således inte slutkursen den dag överlåtelsen sker. Inga avgifter tas ut vid överlåtelse i våra fonder

Regler mot penningtvätt

Lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, innebär att Celina Fonder måste göra en bedömning av risken att fondsparande används för penningtvätt. Det innebär att vi ska ha god kännedom om alla våra kunder och deras affärer. Om fondbolaget inte följer reglerna kan vi bli föremål för sanktioner. Fondbolagens Förening har tagit fram en folder om penningtvättslagen som förklarar varför såväl nya som befintliga kunder måste inkomma med giltig id-handling och svara på frågor om sina affärer när de vill börja fondspara etc.

KÖPANMÄLAN

Köpanmälan (Celina)

Köpanmälan (AIFM)

FÖRSÄLJNINGSANMÄLAN

Försäljningsanmälan (Celina)

Försäljningsanmälan (AIFM)

BYTE

Byte (Celina)

AUTOGIRO

Autogiroanmälan (Celina)

Autogiroanmälan (AIFM)

LEGITIMATIONSKONTROLL

Legitimationskontroll (Celina)

Legitimationskontroll (AIFM)

KUNDKÄNNEDOM

Kundkännedom, privatperson (Celina)

Kundkännedom, privatperson (AIFM)

Kundkännedom, juridisk person (Celina)

Kundkännedom, juridisk person (AIFM)

Intygande utländsk skattskyldighet, privatperson (Celina)

Intygande utländsk skattskyldighet, juridisk person (Celina)

Personer i politiskt utsatt ställning - PEP, privatperson (Celina)

Personer i politiskt utsatt ställning - PEP, juridisk person (Celina)

KYC, private individual (AIFM)

Intygande utländsk skattskyldighet, privatperson (AIFM)