BJÖRN HÅRDERUP

Verksam vid Alternative Leaders S.A

Nuvarande styrelseuppdag

  • Styrelseledamot i Catella Fondförvaltning AB september 2020–april 2022
  • Styrelseledamot i Celina Fondförvaltning AB sedan maj 2022

Bakgrund

Marknadschef på Erik Penser Fonder och Nordiska Fondkommission samt som utlandschef för Nordea Securities.

Utbildning

Ekonomutbildning