Vår filosofi

FÖRVALTNINGS-
FILOSOFI

Vi har största respekt för dina pengar, din framtid och din trygghet. Med den förståelsen kommer också en respekt för marknadens risker. Därför erbjuder vi ett urval av fonder av olika karaktär och inriktning. Allt för att varje investerare hos oss ska kunna hitta en bra balans mellan risk, avkastning och trygghet.Vi arbetar med aktiefonder, räntefonder, alternativa fonder och blandfonder. För det mesta med Norden som bas, ibland internationellt.

Teamarbete

Vi arbetar alltid på samma sätt – i team där varje förvaltare har ett tydligt ansvarsområde. Tillsammans fattar vi bättre beslut baserat på våra olika kompetenser.

Lyssna på marknaden

Nyfikenhet och engagemang är viktigt för oss. Att besöka företagen vi investerar i är en nyckel till att verkligen förstå drivkraften och potentialen i bolagen.

Hållbara investeringar

Innovativa lösningar på dagens globala utmaningar tror vi kommer vara några av morgondagens vinnare. Det kan vi omvandla till värdeskapande i våra fonder. Vi väljer in och väljer bort bolag baserat på deras hållbarhetsriktning. Och som ägare påverkar vi de bolag vi investerat i att gå i en mer hållbar riktning genom att vara aktiva i styrelserekryteringsprocesser, på bolagsstämmor och i samtal med företagsledningar.

Fundamentalt angreppssätt

Vår aktiva förvaltning baseras på vårt urval av huvudsakligen nordiska företagsspecifika risker. Vi har ett fundamentalt angreppssätt och bedriver analysprocessen utifrån ett sektorperspektiv. Läs mer om våra förvaltningsprocesser här.