Vår filosofi

FÖRVALTNINGS-
FILOSOFI

Vi har största respekt för dina pengar, din framtid och din trygghet. Med den förståelsen kommer också en respekt för marknadens risker. Därför erbjuder vi ett urval av fonder av olika karaktär och inriktning. Allt för att varje investerare hos oss ska kunna hitta en bra balans mellan risk, avkastning och trygghet. Vi arbetar med aktiefonder, räntefonder, alternativa fonder och blandfonder. För det mesta med Norden som bas, ibland internationellt.

Teamarbete

Förvaltningen av våra fonder sköts i ett team – där varje förvaltare har ett tydligt ansvarsområde. Bättre beslut fattas baserat på input av olika kompetenser.

Lyssna på marknaden

Nyfikenhet och engagemang är viktigt i förvaltningen. Att besöka företagen fonden investerar i är en nyckel till att verkligen förstå drivkraften och potentialen i bolagen.

Hållbara investeringar

Innovativa lösningar på dagens globala utmaningar tror vi kommer vara några av morgondagens vinnare. Det kan vi omvandla till värdeskapande i våra fonder. Förvaltningen väljer in och väljer bort bolag baserat på deras hållbarhetsriktning. Och som ägare påverkar de bolag fonden investerat i att gå i en mer hållbar riktning genom att vara aktiva i styrelserekryteringsprocesser, på bolagsstämmor och i samtal med företagsledningar.

Fundamentalt angreppssätt

Fondernas aktiva förvaltning baseras på ett urval av huvudsakligen nordiska företagsspecifika risker. Förvaltningen har ett fundamentalt angreppssätt och bedriver analysprocessen utifrån ett sektorperspektiv. Läs mer om fondernas förvaltningsprocesser här.